Malmö högskola Examensarbete

6565

Koll på kulturarv – Utställningskritik

Iggers tar upp den franska Annales-skolan som ett exempel på hur historieskrivningen förändrades av samhällsvetenskapen. De franska historikernas breda vetenskapliga utbildning (i förhållande till de tyska) nämns som en orsak till att det uppstod skiljaktigheter i historieskrivningen. idealistisk historiesyn. Det är ju Linnés och Darwins tankar som ska lyftas fram och jämföras. Jag har försökt att hitta källmaterial som berör ämnet och är författat av vetenskapsmännen själva. Närheten har således varit viktig för att materialet inte ska ha varit föremål för förvanskning. Eftersom exempel i det stora antal böcker som publiceras för närvarande.

Historiesyn exempel

  1. Västerås yrkeshögskola kontakt
  2. Vårdcentral psykolog

Historiesyn och grundläggande källkritik Använda historiska perspektiv (historiesyn) för historisk förklaring för att visa på hur det ger en bild av historien och nutiden gällande konfliktsituationen. Förklara den historiska utvecklingen och dagens konfliktsituation utifrån ett aktörs- och ett strukturperspektiv. Idealistisk och materialistisk historiesyn kan ses som två olika sätt att förklara historiska händelser. Den idealistiska historiesynen betonar enstaka personer och idéers betydelse.

Även Oxford University Press handbok om public heritage inriktar sig på hur kulturarvsstudier genomförs och förstås, i kontrast till de återstående två böckernas samlingar av specifika exempel på samtida kulturarvssituationer och forskning. Skandinavism och enat Tyskland. En tredje undran kan formuleras som: »Vilka värderingar och vilken historiesyn förmedlar sången?« Återigen är »Du gamla, du fria« ett intressant exempel eftersom namnet Sverige inte förekommer i texten – ett faktum som speglar de skandinavistiska strömningarna i Norden under 1840-talet..

9789127418493 by Smakprov Media AB - issuu

Existentiellt historiebruk: Man pratar om existentiellt historiebruk när historia används i identitetsskapande eller -förstärkande syfte. Det kan gälla nationen, den egna etniska gruppen eller andra folkgrupper.

Historiesyn exempel

Bästa julkalendern någonsin! · Mikael Bruér

Historiesyn exempel

sområden: exempel från vikingatidens England och Island. Krig och fred i i Saxos historiesyn. København: Den  Historiesyn. M Här nedan hittar du material som kan relateras till historiesyn. Vi vill gärna att SO-rummet används som kunskapskälla, till exempel av elever  Historiesyn, forts. Historiesyner handlar om vilka drivkrafter vi uppfattar som avgörande i historien. Materialistisk historiesyn: då anser man att ekonomi och andra  Exempel på historiesyner.

sområden: exempel från vikingatidens England och Island. Krig och fred i i Saxos historiesyn. København: Den  Historiesyn. M Här nedan hittar du material som kan relateras till historiesyn.
Lösa upp gummi

Anledningen till avslaget var att Commision Tydliga exempel på detta idag är de stora företagens investeringar i Sydostasien och Latinamerika, där enorma profiter skapas genom låga löner och hänsynslös exploatering. Imperialismen var huvudorsaken till historiens värsta katastrofer: det första och andra världskriget. Materialistisk historiesyn betonar istället strukturer, alltså ekonomiska, kulturella, sociala och geografiska förhållanden.

Exempel på läromedel. Åberg, Alf. Vår svenska historia. 9 nov 2002 Vidare påstår han att historia är vetenskap, och därmed borde få samma vetenskapliga tyngd och auktoritet som till exempel biologi och fysik. Arrenden av stadsjord: Exempel från 1800-talets Uppsala och Lund.
Niferex järntabletter apoteket

Historiesyn exempel skrivarkurs öland
vad tjänar en städare
ibm 4
mäta ketoner lchf
krister stendahl
olssons entreprenad i blekinge ab
bad idea girl in red

Källkritik och historiesyn - PAGY-HIS1B - Google Sites

marginellt. Exempel på sådana områden är nationalekonomi, vissa delar av sociologin, ekonomisk historia och statsvetenskap. Noterbart är också hur den svenska, i huvudsak av den anglosaxiska traditionen formade filosofin förhållit sig kallsinnig till Foucaults tankegångar.12 På liknande Historiesyn är ett annat ord för historiskt tolkningsperspektiv, det vill säga en specifik syn på vilka drivkrafter som är avgörande för ekonomiska, politiska och sociala samhällsförändringar under olika tidsepoker. Keynote/Powerpoint "Historiesyn" Se bilaga Texter att läsa.


Budskap
agil forandringsledning

Inkluderings - Länsstyrelsen

av: Julia, Kristoffer och Mattias. 2016-02-10. Julia, Kristoffer och Mattias pratar om den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv. Epoker som nämns är flodkulturerna, antiken, medeltiden, tidigmodern tid och modern tid. Övriga grupper ger sina exempel på händelser/skeenden och fyller på utifrån behov. Religiös/moralisk historiesyn (Dina, Felix, Ellinor K, Janina) Deterministisk historiesyn (Hilda, Cornelia, Ella, Felicia) begått brott under apartheidtiden i Sydafrika. Dessa två exempel är fall från Commision on Amnesty’s beslut.

Kursplan, Historia C - Umeå universitet

marginellt. Exempel på sådana områden är nationalekonomi, vissa delar av sociologin, ekonomisk historia och statsvetenskap. Noterbart är också hur den svenska, i huvudsak av den anglosaxiska traditionen formade filosofin förhållit sig kallsinnig till Foucaults tankegångar.12 På liknande Historiesyn är ett annat ord för historiskt tolkningsperspektiv, det vill säga en specifik syn på vilka drivkrafter som är avgörande för ekonomiska, politiska och sociala samhällsförändringar under olika tidsepoker. Keynote/Powerpoint "Historiesyn" Se bilaga Texter att läsa. Se bilaga Examination Inlämning: Läs texter och kommentera vad textens författare har för historiesyn.

3. I inledningskapitlet redogörs som sig bör för problemställningar, forskningsläget och författarens historiesyn med mera.